Lifesize wax figures on display at the Quadricentennial Festival exhibit - Pensacola, Florida

Lifesize wax figures on display at the Quadricentennial Festival exhibit - Pensacola, Florida