Portrait of Syrian kanoun player Elias Kilzi in Miami, Florida.

Portrait of Syrian kanoun player Elias Kilzi in Miami, Florida.