Acrobats at the Florida Folk Festival- White Springs, Florida

Acrobats at the Florida Folk Festival- White Springs, Florida