Senator Douglas Stenstrom of Sanford

Senator Douglas Stenstrom of Sanford