Daytona International Speedway.

Daytona International Speedway.