Gorilla at the Miami Metrozoo.

Gorilla at the Miami Metrozoo.