Bontebok antelopes at the Miami Metrozoo.

Bontebok antelopes at the Miami Metrozoo.