Young Koreshan women using sewing machines.

Young Koreshan women using sewing machines.