Waikiki Motel, Miami Beach, Florida.

Waikiki Motel, Miami Beach, Florida.

Published Date

  • ca. 1961

Geographic Term

  • Miami Beach.