View showing lowland gorillas at the Miami Metro Zoo.

View showing lowland gorillas at the Miami Metro Zoo.