Nyalas at the Miami Metro Zoo.

Nyalas at the Miami Metro Zoo.