Atsuko Lefcourte, left, tying an obi for Kathy Levanthal at the 1988 Florida Folk Festival - White Springs, Florida

Atsuko Lefcourte, left, tying an obi for Kathy Levanthal at the 1988 Florida Folk Festival - White Springs, Florida